Program zberu kaziet Lexmark (LCCP)

Spoločnosť Lexmark pracuje s ohľadom na životné prostredie. Začína sa to zariadeniami, ktoré sú zámerne skonštruované tak, aby vytrvali dlhšie, vďaka čomu výroba a distribúcia zariadení na trh vyžaduje menej surovín a energie.