Program zberu kaziet Lexmark (LCCP)

Program zberu kaziet Lexmark (LCCP)

Spoločnosť Lexmark pracuje s ohľadom na životné prostredie. Začína sa to zariadeniami, ktoré sú zámerne skonštruované tak, aby vytrvali dlhšie, vďaka čomu výroba a distribúcia zariadení na trh vyžaduje menej surovín a energie.  Ponúka tiež služby, riešenia a programy, ktoré pomáhajú znižovať vplyv vašich tlačových a zobrazovacích aktivít na životné prostredie. Prostredníctvom programov LCCP a LECP poskytujeme zodpovedné metódy na opätovné použitie a recykláciu vašich zariadení. 

Naším cieľom je znížiť náš vplyv na životné prostredie a pomôcť vám urobiť to isté. Niektoré zo spôsobov, akým spoločnosť Lexmark prináša rozdiel:

  • Naše inovatívne využívanie materiálov recyklovaných po použití (PCR) pomáha znižovať spotrebu nových prírodných zdrojov a množstvo odpadu na skládkach.
  • Všetky výrobné závody spoločnosti Lexmark sú certifikované podľa prísnych kvalitatívnych, environmentálnych a bezpečnostných noriem uznávaných na celom svete, vrátane noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 1801.
  • Spoločnosť Lexmark obnovuje každý rok milióny použitých kaziet, ktoré sa buď opätovne použijú, alebo recyklujú prostredníctvom oceneného programu zberu tlačových kaziet Lexmark (LCCP).
  • Produkty spoločnosti Lexmark boli ocenené mnohými environmentálnymi značkami vrátane nemeckého certifikátu Modrý anjel, EPEAT a amerického Energy Star.
  • Programy zberu kaziet alebo zariadení Lexmark sú k dispozícii vo viac ako 60 krajinách, čo predstavuje viac ako 90 % nášho globálneho trhu.

Rok čo rok je spoločnosť Lexmark uznávaná ako líder v odvetví vďaka našim iniciatívam týkajúcim sa udržateľnosti a environmentálnych programov. 

Spoločnosť Lexmark praktizuje zásadu žiadnych našich kaziet na skládkach, pričom všetky naše kazety sa opätovne použijú alebo recyklujú prostredníctvom programu zberu tlačových kaziet Lexmark (Lexmark Cartridge Collection Program). Tento program je bezplatný a dostupný vo viac ako 60 krajinách. Dostupnosť a podrobnosti programu sa líšia v závislosti od krajiny.

LCCP poskytuje proces zberu, recyklácie a opätovného použitia, ktorý je bezplatný a jednoducho použiteľný.

Keď vrátite svoj prázdny spotrebný materiál prostredníctvom programu LCCP, pomáhate znižovať vplyv na životné prostredie a podporovať udržateľnosť. Každý rok sú milióny kilogramov materiálov zodpovedne opätovne použité a recyklované, a začína sa to vami. 

Program LCCP kombinuje špičkovú logistiku a služby s inovatívnymi nástrojmi, aby ste mali k dispozícii proces zberu, recyklácie a opätovného používania, ktorý je moderný, efektívny a ideálne prispôsobený vášmu spotrebovanému množstvu.

  • Zodpovednosť
  • Udržateľnosť
  • Jednoduchosť a pohodlie
  • Služba zdarma

Tento program recyklácie sa vzťahuje len na originálny spotrebný materiál značky Lexmark.  Spoločnosť Lexmark si vyhradzuje právo vrátiť neoprávnený spotrebný materiál odosielateľovi na jeho náklady a žiadať úhradu všetkých súvisiacich nákladov od odosielateľa. Viac informácii o službe LCCP: LCCP alebo u Vášho Lexmark partnera pomocou kontaktného formulára