Vlastný server, alebo server v Cloude?

Štúdia sa zaoberá porovnaním nákladovosti použitia vlastného „on-premise“ serverového riešenia v porovnaní s cloudovým riešením časovom horizonte 6 rokov. Ceny vychádzajú z aktuálnych cien hardvéru a cien cloudových služieb najväčších renomovaných poskytovateľov spĺňajúcich podmienky GDPR. Na jednoduchom príklade je možné prehľadne ukázať vývoj nákladovosti jednotlivých riešení v časovom horizonte životnosti servera.

Obstarávacia cena modelového príkladu riešenia fyzického servera s virtualizáciou (3x virtual servery) a zálohovania pre potreby stredne veľkej firmy:

19 600 €

Mesačná cena nákladov všetkých potrebných cloudových prostriedkov spĺňajúce parametre pre zadané serverové riešenie:

850 €

Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že on-premise serverové riešenie (vlastný server) je stále oveľa výhodnejším a efektívnejším riešením pre zákazníka, ktorý potrebuje bezpečné, vysoko dostupné riešenie s nízkou latenciou a jasným prehľadom o konečnej sume vynaložených nákladov.

FYZICKÝ

SERVER

 • Konzistentná rýchlosť upload/download v rámci LAN
 • Flexibilita zmien vo vlastnej réžii (robím zmeny kedy chcem)
 • Nastavenie systému a bezpečnosti vo vlastných rukách
 • Vyššie počiatočné investičné náklady
 • Úplná sloboda prispôsobenia konfigurácie (hardvéru aj softvéru)
 • Zabezpečenie non-stop chodu vyžaduje vašu účasť
 • V čase krízy nulové mesačné náklady (okrem energií)
 • Nutnosť priebežnej vlastnej starostlivosti o servery
 • Výpadok služieb servera v prípade výpadku elektrickej energie v mieste umiestnenia servera

CLOUDOVÉ

riešenie

 • Nutnosť rýchleho a stabilného internetového pripojenia
 • Flexibilita zmien závislá od poskytovateľa služieb
 • Starostlivosť o serverové prostriedky preberá poskytovateľ
 • Žiadne počiatočné investície do hardvéru
 • Vysoká flexibilta v prípade potreby navýšenia hw prostriedkov
 • Zodpovednosť za chod, bezpečnosť a zálohy na strane poskytovateľa
 • Nezávislosť od jedného kritického bodu v prípade väčšieho počtu pobočiek

Vo variante „on-premise“ riešenia bol započítaný kompletný hardvér, licenčné poplatky, hardvér a licencie pre potreby zálohovania v požadovanom rozsahu vysokej dostupnosti, ako aj aktuálna cena za elektrickú energiu. Variant cloudových prostriedkov pre serverové riešenie zohľadňuje taktiež čo najvernejšie virtuálne hw prostriedky k špecifikovanému „on-premise“ riešeniu.

V porovnaní nie je možné zohľadniť všetky premenlivé náklady, ako napríklad rast cien energií pri on-premise riešení, prípadne nárast cien za cloudovú službu a prenájom licencií v čase. Každé z riešení má svoje pozitíva aj negatíva, ktoré je potrebné zohľadniť na základe potrieb samotného zákazníka. Je nutné si uvedomiť, že rôzni zákazníci majú rôzne potreby, či už je to spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť na jednom mieste, alebo spoločnosť s viacerými pobočkami po celej krajine, prípadne mimo nej. Každé jedno serverové riešenie je špecifické a vyžaduje si odborný pohľad a posúdenie optimálnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov. Radi vám pomôžeme s výberom správneho riešenia pre vaše potreby tak, aby boli pre vás čo najvýhodnejšie. Neváhajte sa preto na nás obrátiť a ozvite sa nám čím skôr.